קטע:רש"י על יהושע יא יג

"העומדות על תלם" - שלא נהרסה חומתם כמו יריחו שנפלה חומתה וכן העי שנאמר בה (לעיל ח כח) וישימה תל עולם שממה

"זולתי את חצור לבדה" - במסורת שרפה משה צוה לו ומסר לו כן (בראשית רבה וישלח)