קטע:רש"י על יהושע יא ב

"נגב כנרות" - דרום גינוסר

"ובנפות דור" - פלכי דור קונטדו"ש בלע"ז

"מים" - מערבה