קטע:רש"י על יהושע טו כא

"ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה" - בגבול מטה יהודה הוא שאמרו רבותינו (גיטין ז א) לא מנה יהושוע אלא עיירות העומדות על הגבולים