פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע ח ל

"אז יבנה וגו'" - פרשה זו כתובה ע"ד מוקדם ומאוחר שמיום שעברו את הירדן עשה כן