קטע:רש"י על יהושע ח כ

"ידים" - כח

"והעם הנס המדבר" - ישראל שנסו אל המדבר כמו שאמר למעלה נהפך להלחם אל הרודף