פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע ח י

"ויעל הוא" - כמו שאמר לו המקום אם הוא עובר לפניהם עוברין ואם לאו אין עוברין