קטע:רש"י על יהושע ח טו

"וינגעו" - לשון נגע ואתברו הראו עצמן כאלו הם נגפים לפניהם