קטע:רש"י על יהושע ז כב

"וירצו האהלה" - שלא יקדימו שבט יהודה ויטלוה משם להכחיש את הגורל