קטע:רש"י על יהושע ז יד

"לבתים" - יש במשפחה אחת הרבה בתי אבות

"לגברים" - לראשי גולגולת כל אנשי הבית יבאו לגורל