פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע ז טז

"ויקרב את ישראל" - לפני החשן מקום שהשבטים כתובים ומסר לו הקדוש ברוך הוא סימן שהשבט שחטא אבנו כהה וכהתה אבנו של יהודה