קטע:רש"י על יהושע ו כו

רש"י על יהושע • פרק ו
א • ד • ה • ט • יג • טו • יז • יח • כג • כו • 


"בבכורו ייסדנה ובצעירו" - בתחלת יסוד שיבנה בה ימות בנו הבכור ויקברנו וילך עד שימות הצעיר בגמר המלאכה היא הצבת הדלתות