פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע ו א

"סגרת ומסגרת" - כתרגומו אחידא בדשין דפרזלא ומתקפא בעברין דנחש