פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע ה יד

"עתה באתי" - לעזרתך שאין אדם יכול להלחם עליה ולתופשה להפיל החומה אבל בימי משה רבך באתי ולא חפץ בי שנאמר (שמות לג טו) אם אין פניך הולכים וגו'