פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע ה ה

"לא מלו" - כמו שפירשתי שלא נשבה רוח צפונית והם שמלו עכשיו