פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע ה ג

"גבעת הערלות" - על שם המאורע נקרא שנעשה כמין גבעה