פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע ה א

"אשר בעבר הירדן ימה" - לצד שעברו בני ישראל הוא צד של מערבי ועד עכשיו היו בעבר מזרחי