קטע:רש"י על יהושע ד כ

"הקים יהושוע בגלגל" - הוא המלון אשר לנו בו הלילה