רש"י על יהושע ד יח

רש"י על יהושע • פרק ד
ב • ג • ה • ז • ט • י • יא • טז • יח • כ • 


"נתקו כפות רגלי הכהנים" - מן המים אל החרבה שאצלם וישובו המים למקומם נמצא ארון מצד זה וישראל מצד זה נשא ארון את נושאיו ועבר ועל דבר זה נענש עוזא (שמואל ב ו ז) כשאחז בארון נושאיו נשא עצמו לא כל שכן