קטע:רש"י על יהושע ד ב

"שנים עשר אנשים" - הם שנזכרים למעלה להיות נכונים