קטע:רש"י על יהושע ג יב

"קחו לכם שני עשר איש" - הכינו אותם להיות נכונים למה שאצוה אותם כשתעברו את הירדן