קטע:רש"י על יהושע ג י

"בזאת תדעון" - במה שאתם רואים שכלכם מצומצמין כאן