קטע:רש"י על יהושע ג ח

"כבאכם עד קצה מי הירדן" - כשתכנסו לפנים משפתו

"בירדן תעמדו" - עד אשר יעברו כל העם אל העבר השני