קטע:רש"י על יהושע ב יט

"דמו בראשו" - עון הריגתו על ראשו תהא כי הוא יגרום מיתתו

"דמו בראשנו" - עון הריגתו תהא עלינו