קטע:רש"י על יהושע ב יח

"את תקות חוט השני" - לשון קו וחבל