קטע:רש"י על יהושע ב יז

"נקיים אנחנו" - הרי אנו תולין הדבר בך לעשות האות הזה