קטע:רש"י על יהושע ב ב

"לחפר" - לרגל כמו (איוב לט כט) משם חפר אוכל