קטע:רש"י על יהושע א י

"ויצו יהושוע" - ביום שתמו ימי בכי אבל משה