קטע:רש"י על יהושע א ט

"הלוא צויתיך חזק ואמץ" - במלחמה כמו שנאמר אל תערוץ ואל תחת והיכן צוהו בימי משה שנאמר (דברים לא כג) ויצו את יהושוע בן נון וגו'