קטע:רש"י על יהושע א ח

"ספר התורה הזה" - ספר משנה תורה היה לפניו

"והגית בו" - והתבוננת בו כל הגיון שבתורה בלב כמה דאת אמר (תהלים יט טו) והגיון לבי לפניך (ישעיהו לג יח) לבך יהגה אימה