פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע א ו

"חזק ואמץ" - בדרך ארץ כמו שהוא אומר כי אתה תנחיל