קטע:רש"י על יהושע א ג

"כל מקום אשר תדרך כף רגלכם" - כיוצא בו נאמר למשה ושנינו בספרי (פ' עקב) אם ללמד על תחומי ארץ ישראל הרי הוא אומר מהמדבר והלבנון הזה וגו' אם כן למה נאמר אשר תדרך כף רגלכם אף חוצה לארץ משתכבשו את הארץ כל מה שתכבשו מחוצה לארץ יהיה קדוש ויהיה שלכם