קטע:רש"י על חגי ב ו

"עוד אחת מעט היא" - משתכלה מלכות פרס זו המושלת עליכם עוד אחת תקום למשול עליכם להצר לכם מן מלכות יון ומעט יהא זמן ממשלתה

"ואני מרעיש" - בניסים הנעשים לבני חשמונאי

"את השמים וגו'" - ויבינו ששכינתי שורה בבית זה ויביאו תשורת זהב וכסף כאשר כתוב בספר יוסף בן גוריון