קטע:רש"י על חגי א י

<< רש"י על חגי • פרק א
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יד • 


"עליכם כלאו שמים" - על חוביכון

"כלאו" - מנעו