קטע:רש"י על חבקוק ג יג

"לישע משיחך" - שאול ודוד

"ערות יסוד" - חומות אויביהם

"עד צואר" - הוא גובה החומות והמגדלים