קטע:רש"י על חבקוק ג יב

"בזעם תצעד ארץ" - לגרש שבעה אומות