קטע:רש"י על חבקוק ג יא

"עמד זבולה" - במדוריהון כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה ופירשוה על מלחמת גבעון כתרגומו

"לאור חציך יהלכו" - ישראל