פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על חבקוק ג א

"על שגיונות" - יש פותרו כתרגומו ולפי משמעו בקש רחמים על עצמו שהטיח דברים כמו (לעיל א) ע"כ תפוג תורה ותעשה אדם כדגי הים קנתר אחר מדת הדין