קטע:רש"י על חבקוק ב יג

"הלא הנה מאת ה'" - נשתלם פורענות לעושי רשעה

"וייגעו עמים בדי אש" - כאשר תבואם חמתו כאש עד שיה' דיים בדי אש איישי"ץ בלע"ז