קטע:רש"י על חבקוק א יד

"ותעשה אדם" - לפני נבוכדנצר הפקר כדגי הים שכל הרוצה לצוד צודה מהם