קטע:רש"י על חבקוק א טו

"כלה בחכה העלה" - כל האדם זה נבוכדנצר העלה בחכה שלו

"יגורהו" - לשון אגרה בקציר (משלי י) נהרסו ממגורות (יואל א)