קטע:רש"י על זכריה י י

"ולבנון" - זה ב"ה

"ולא ימצא להם" - ולא יסופק להון