פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על זכריה י ט

"ואזרעם" - תחלה בעמים כאדם הזורע סאה להכניס כמה כורין

"וחיו את בניהם" - עם בניהם