קטע:רש"י על זכריה י ג

"על הרועים חרה אפי" - על מלכי נבוכדנצר וסנחריב

"ועל העתודים" - על שריהם וכן ת"י ועל מלכיא הוה רוגזי ועל שלטניא אנא מסער ועכו"ם נמשלו לעתודים והצפיר והשעיר מלך אנטיוכס (דנייאל ח) והרוצ' לפרש הענין שלא במלכי עכו"ם יאמר העתודים לשון שרים כמו עורר לך רפאי' כל עתודי ארץ (ישעיהו יד)

"כסוס הודו במלחמה" - כסוס אשר יוכר הודו במלחמה