פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על זכריה יד טז

"את חג הסוכות" - כמו שפירשו רז"ל במסכת עכו"ם מצוה קלה יש לי וסוכה שמה כדאיתא בשמעתא ראשונה (דף ג')