קטע:רש"י על זכריה יד טו

"כמגפה הזאת" - המפורשת למעלה המק בשרו