קטע:רש"י על זכריה יד ג

"כיום הלחמו ביום קרב" - כיום אגחותיה קרב על ימא דסוף