קטע:רש"י על זכריה יג ו

"בין ידיך" - בין כתפיך שם מלקין עוברי עבירה

"בית מאהבי" - אשר אהובני והוכיחוני לדרך הישרה