קטע:רש"י על זכריה יג א

"לחטאת ולנדה" - לאדיותא וכן ת"י אשבוק לחוביהון כמא דמדכן במי אדיותא ובקטם תורתא דחטאתא באפר חטאת