פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על זכריה יב א

"משא דבר ה'" - הוא גמר זה הדבר שהתחיל לדבר בפורענותן של אוכלי ישראל על בבל וכיוצא בו