קטע:רש"י על זכריה יא ה

<< רש"י על זכריה • פרק יא
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"ולא יאשמו" - הבבליים שאגלם לתוכם זה מוכרם והקונה הרוג ואין נותן ללבו שיהא לו אשמה בדבר ומוכרם מתהלל ברוך ה' שמסרם בידי והריני עשיר

"ואעשיר" - והרי הוא עשיר